2013 - 2014 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Zümre Başkanları Sene Başı Toplantı Tutanağı - İsmail ŞİMŞEK
2013 - 2014 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Zümre Başkanları Sene Başı Toplantı Tutanağı - İsmail ŞİMŞEK (Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.)