2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Toplantı Tutanağı - İsmail ŞİMŞEK 
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı - İsmail ŞİMŞEK (Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.)