AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT

Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:

 
Açıklamamızın amacı; masraflarımızın ve yatırımlarımızın gücümüz ölçüsünde olması gerektiğidir. Buna göre şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz:

 
1 - Parasını idare etmeyi bilmeyen insanların uğrayacağı güç durumlar açıklanabilir.

2 - Yetişkin insanlar, para harcama eğilimleri yönünden ele alınıp incelenebilir.

3 - Konuyla ilgili örnekler verilebilir.

4 - Para harcama konusunda bilinçli kişilerin durumu anlatılabilir.

5 - Fikir ve görüşlerin denenmesi, sonuç.

 

ÖRNEK ÇALIŞMA:


“Bazı insanlar vardır; kendi güçlerini ve maddi durumlarını gerektiği şekilde değerlendiremezler. Yani, kendi kendilerine karşı bir çeşit vurdumduymazlık içindedirler. Nerden geldiğini düşünmeden ölçüsüz yatırımlarda bulunur, har vurup harman savururlar. Tabii ki, böyle düşüncesiz hareketler yüzünden sonunda yine kendileri zarar görürler. “Ayağını yorganına göre uzat” sözü böyle ölçüsüzlüklerde bulunan insanlara uyarı niteliğinde söylenir.

 
Hayatı anlamış, olgun bir insan, böyle pişmanlık verici durumlara düşmemek için önce kendini tanır, maddi durumunu değerlendirir, sınarlar. Varlığının bilincine varmak insanı gereksiz hareketlerden ve ölçüsüzlüklerden alıkoyar.

 
Anlaşılıyor ki, herkesin maddi sıkıntılardan korunması kendi elindedir. Herkes gönlünce birçok şeye sahip olmak ister, Ama akıllı bir insan gereksiz ve aşırı harcamalardan sakınır. Kendi kudreti ve şartlan içinde mümkün olan şeylere yönelir. Kudretiyle isteklerini, geliriyle - giderini ayarlayabilen bu kimse ölçüsüzlüklerin kurban olmaktan uzaktır.