DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR; DAMLACIKTAN SEL OLUR

Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:


Açıklamamızın amacı, tasarrufun insana büyük faydalar sağlayacağıdır, Buna göre, şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz:

 
1 - Tasarrufun tanımı;

2 - Tasarrufun insana sağlayacağı faydalar;

3 - Konuyla ilgili örnekler;

4 - Sonuç.


ÖRNEK ÇALIŞMA:


“Tasarruf, maddenin değerini bilme; onu yerinde ve zamanına göre kullanabilme, bir tedbir vasıtası olarak değerlendirebilme demektir. Hayatta maddi bunalımlara düşmemek için tasarrufa ihtiyaç vardır. Herkes gelirinin bir kısmını zorunlu yerlere harcadıktan sonra, geri kalan bölümünü, gelecekte düşebileceği kötü durumlar veya birtakım ideallerinin gerçekleşmesi için biriktirmelidir. Tasarruf, meyvesini zamanla verir. Bugünden azar azar, karınca kararınca biriktirdiğimiz paralar bir gün bizi şaşırtan, bazı maddi arzularımızı gerçekleştirecek kadar büyük bir yekun oluşturur. Tasarruf yapan herkes, sonunda böyle mutluluk verici bir sonuca kavuşur. Böylece, insanın isteklerine kavuşabilmesinin bir bakıma elinde olduğu anlaşılır. Tasarruf yapan kimseler tedbirli kimselerdir; önceden hazırlıklı oldukları için güç duruma düşmezler. Bir köşede birikmiş paraları, her zaman onların yardımcısı, desteği ve huzur kaynağıdır.


İnsanoğlu tasarrufa çocuklukta alışmalıdır. Kendi ihtiyaçlarını tasarruflarıyla aşmaya çalışan çocuklar, en güzel alışkanlıklardan birini elde etmiş olurlar. Tasarruf yarının garantisidir.