EDEBİ EDEPSİZDEN ÖĞREN

Ana fikir: Edepsizin hareketleri, bu tür davranışların çirkinliğini ve yakışıksızlığını gözler önüne sererek edepli davranmanın yollarını kendiliğinden öğretir.


ÖRNEK ÇALIŞMA:


“Bütün eğitim çabalarının, toplum ve ahlak yasalarının gayesi insanı faziletli, dürüst, terbiyeli bir kişi olarak topluma kazandırmak, doğruya, güzele yöneltmektir. Aldığı eğitimi sindirmiş bir insan neyin iyi, neyin kötü olduğunu kolaylıkla ayırt edebilir. Terbiye görmemiş, ahlaken eğitilmemiş kişiler kendi çaplarında birer zavallı oldukları gibi, toplum için de birer yüz karasıdırlar. Onlar, sadece kendi duygularının ve içgüdülerinin kanunlarına uyarlar. İşlerine gelmeyen durumlarda kimseye aldırış etmeden türlü edepsizlikler yaparlar. Hatta zaman zaman gülünç bir üstünlük kompleksine kapılan bu basit ve zavallı kişiler, kendilerini oldukları gibi görmeyi bir türlü beceremezler. Ne derece iğrenç ve çirkin hallere düştüklerini bir kavrayabilselerdi kendilerinden utanırlardır.

İşte bizlerde eğer edebin, ahlakın, saygınlığın ne olduğunu öğrenmek istiyorsak bu tip insanlara bakarak öğrenebiliriz. Çünkü en iyi öğrenme yöntemlerinden biri de bir şeyin tersini anlamaktır. Ahlakın önemini, faziletini, yüceliğini anlamak istiyorsak ahlaksızlığın çirkinliğini de öğrenmeliyiz.