ÇELİŞEN SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI

Bir yazı ya da konuşmada, birbirini tutmayan, çelişen sözler kullanılması okuyanı, dinleyeni şaşırtır. Anlatım inandırıcılığını yitirir, karışıklığa yol açar. 

Türkçede karışıklığa yol açan sözlerden bazılarını cümleler üzerinde inceleyelim.

 Belki bugün çarşıya çıkacağız tabii. (belki - tabii) 

 Kuşkusuz duyduğum onun sesi olmalı.  (kuşkusuz - olmalı) 

 Eminizki iradeli bir insan olan öğretmenimiz bu sorununu da herhalde çözmüştür.  (eminiz ki - herhalde ) 

  Üç ayrı yerde başlayan yangında mutlaka kasıt ihtimali var diyorlar.          (mutlaka - ihtimali)
 
 Aşağı yukarı tam beş yıldır görüşemiyoruz. aşağı yukarı - tam)
 
 Kısmen de olsa kendimi ona karşı tamamen sorumlu hissediyorum.               (kısmen - tamamen)