GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
Eşanlamlı sözcüklerin aynı cümle içinde bir arada kullanılması ya da gereksiz bir sözcüğe cümlede yer verilmesi anlatımın gücünü azaltır. Söylenilenin kolaylıkla anlaşılmasına engel olur. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
 
 Yer yer iki metreyi bulan kar yağışına rağmen ilçeye ulaşılmaya çalışılıyor.
    Ölçülebilen yağış değil kardır. Yer yer iki metreyi bulan kara rağmen...
 
 Zamanlama çok yanlış bir vakte denk geldi.
    "Zamanlama yanlış oldu" şeklinde cümle gereksiz sözcüklerden kurtarılabilir.
 
  Duvarlara kalemle yazı yazmayınız.
    "kalemle" sözcüğü gereksizdir.
 
  İki lider, beş saat süreyle görüştüler.
    "süreyle" sözü gereksizdir.
 
  Seçimlerin tarihi yaklaştıkça partilerin faaliyeti gittikçe artıyor.
    "gittikçe" sözcüğü gereksizdir.
 
  Bu görüş ayrılığının sebebi neden kaynaklanıyor?
    "Bu görüş ayrılığının sebebi nedir?"
 
  İlk yüzmeye başladığım zaman sudan korkardım.
    "İlk" sözcüğü gereksizdir.