YANLIŞ OKUNAN, SÖYLENEN SÖZCÜKLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
Bu yanlışlar genellikle başka dillerden Türkçeye girmiş sözcüklerin okunmasında, yazılmasında ve söylenmesinde görülür.  Çoğunlukla yabancı sözcüklerin anlamının tam ve doğru olarak bilinmemesinden ileri gelir. Anlamı tam ve doğru olarak bilinmeyen yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerinin seçilmesi anlatımın doğru ve açık olmasını sağlar.

Aşağıda bu tür sözcüklerin bir kısmının yanlış ve doğru şekilleri liste halinde verilmiştir.

Yanlış                                                                                               Doğru

adele                                                                                                   adale

afaroz                                                                                                 aforoz

arazöz                                                                                                arozöz

asvalt                                                                                                 asfalt

âyar                                                                                                    ayar

eyitim                                                                                                eğitim

hâtırâ                                                                                                 hâtıra

herkez                                                                                                herkes

hîbe                                                                                                     hibe

ihtibaren                                                                                           itibaren

kavonoz                                                                                             kavanoz

klavuz                                                                                                 kılavuz

lağzım                                                                                                 lazım

mefta                                                                                                   mevta

mahfetmek                                                                                        mahvetmek

meşgâle                                                                                              meşgale

muaffak                                                                                               muvaffak

örneyin                                                                                               örneğin

râkip                                                                                                     rakip

sezeryan                                                                                             sezaryen

silüet                                                                                                    siluet

şevkat                                                                                                  şefkat

tarikatler                                                                                            tarîkatler

tafsiye                                                                                                 tasfiye

teşfik                                                                                                     teşvik

Türkiya                                                                                                Türkiye

vâhim                                                                                                   vahim

yalnış                                                                                                    yanlış
yanlız                                                                                                    yalnız