BAŞARI İÇİN ANAHTAR SÖZLER

1. Sevgi her zaman yaratıcı, korku ise daima yıkıcıdır. Emmet Fox

2. Size güzel gelen çiçekler hangisiyse ondan alın. Steve Chandler

3. Bilgi güçtür. Ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjiniz ondan alırsınız. Steve Chander

4. Sizi neyin motive ettiğini daha iyi öğrendikçe, kendinizi motive etmeniz daha kolay olacaktır. Steve Chander

5. Sefalet yabancılık, hiç birimiz için kaçınılmaz değildir. Colin Wilson

6. Asıl önemli olan vizyonunuzun ne olduğu değil, vizyonunuzun ne yaptığıdır. Robert Fritz

7. Başarı sürecindeki ilk adım, ne yapmak istediğinizin görüntüsüne sahip olmaktır. Steve Chander

8. Yeteneklerimizin sınırı yokmuş gibi ilerlemek, görevimizdir. Teilhart De Chardin

9. Keyif, düş kırıklığına yol açar ama zevk asla. Soren Kirkegaard

10. Elem planı bulunmayan bir hedef ancak bir hayal olur. Nathhaneil Branden

11. Sabahları gözümü açtığım zaman tek bir dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla karşılaşırım. Colin Wilson

12. Sen başkalarında görmek istediğin değişikliğin bizzat kendisi olmalısın. Gandhi

13. Eğer haberleri masumca ve ayrım gözetmeksizin, gelişi güzel dinlediğiniz zaman, zihninizi kötümserlik ve endişeye programlamış olursunuz. Steve Chanler

14. Kendinizi o işi yapıyormuş gibi düşleyemediğiniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Steve Chandler

15. Yaratma sürecinin başındayken asla, ama asla, kendinizi kısıtlamayın. Jhon Stewart

16. Eğer bir şey yapmaya değerse, kötü yapılaya da değer. G. K. Chesterton

17. Sırf kötü yazmaktan korktuğumuz için, asla yazmayız. Size de böle olasına asla izin vermeyiniz. Steve Chandler

18. Bir tehlike anıda gemiden uzaklaşan fareler geminin batmasını bir türlü affedemezler. Wieslaw Brudzinski

19. Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. Rus Atasözü

20. Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. İtalyan Atasözü

21. Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma. İsrail Atasözü

22. Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını sallamışsın. İngiliz Atasözü

23. Evlilik bir kale gibidir. Dışarıdakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar. Çin Atasözü

24. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsın. Çünkü sonradan akan su ilk akan su değildir. Herakliedes

25. Boş bir çuvalın dik durması zordur. Benjamin Franklin

26. Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. G.E. Lessing

27. Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikâyet etmemelidirler. F. Schiller

28. Bir yengece doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. Aristo

29. Gerçek dostlukta, yaratılışları bayağı olanların alamayacakları bir tat vardır. Jean De La Bruyere

30. Tabiat hiçbir zaman biz aldatmaz, birbirini aldatan daima insandır. J.J. Rousseau

31. Namuslu bir insanı aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. La Fontaine

32. İnsanlar başaklara benzerler; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

33. Mert olmayan bir insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da sonu kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. Montesquie

34. Birçok gerçekler vardır, herkese söylenemeyeceği gibi her zaman da ağza alınmazlar. Voltaire

35. Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Desiderius Erasmus

36. Eğer bir örs isen kendini sabit tut, eğer bir çekiç isen zamanında vur. G. Herbert

37. Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi olur. John Lyly

38. Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, dinleyen yoksa çalgısı yük olur. Aklına ne yanık bir nağme gelir, ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir. Mevlana

39. Kendinizden komik çözümler bulmayı isteyin. Kahkaha, düşünceniz üzerindeki tüm sınırlamaları kaldıracaktır. Gülerken her şeye açısınızdır. Steve Chander

40. Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır. Jean D’are

41. Dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz, gördüğünüz dünyayı yaratır. Kaufman

42. Yüzünüzü güneşe döndüğünüz zaman gölgeler hep arkanızda kalır. Helen Keller

43. Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz. Henry Ford

44. Düş gücü, gerçeklikten kaçmak için değil, onu oluşturmak için kullanılmalıdır. Colin Wilson


45. Hemen bütün iyi yazılar, korkunç başlangıç çabalarıyla başlar. Ama bir yerden başlamak zorundasınızdır. Bu yüzden de kâğıt üzerine bir şeyler yazarak başlamalısınız. Lamott

46. Yaratma sürecinin başındayken kendinizi asla, ama asla sınırlamayınız. John Stewart

47. Eğer bir şey yapılmaya değerse, kötü yapılmaya da değerdir. G. K. Chesterton

48. Bütün savaşlar önce insan zihninde kazanılır. Jean D’arc

49. Dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz, gördüğünüz dünyayı yaratır. Kaufman

50. Güneşe döndüğünüz zaman, gölgeler hep arkanızda kalır. Helen Keller

51. Bir çocuk için anası ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür. M. Scott Peck

52. Eğer, gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz. Henry Ford

53. Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun. Sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun. Martin Luther

54. Kendi gücünüzü kendi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Steve Chandler

55. Bir çocuk için anası ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı davranacağını düşünür. M.Scott Ppeck

56. Sanki sonsuza dek yaşayacak gibi ilim öğrenin. Sanki yarın ölecekmiş gibi yaşayın. John Wooden

57. Firmamızın sahip olduğu tek varlık, insanın düş gücüdür. Bill Gates

58. Mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söylediğimiz için mutlu oluruz. William James

59. Her sorun içinde armağan saklar. Richard Bach

60. Asla bulunmadığınız yeri terk etmeniz imkânsızdır. Nathaniel Branden

61. İyimserlik, kötümserlikten daha etkilidir. Martin Seligman

62. Hayal gücü gerçeklerden kaçmak için değil, onu yaratmak için kullanılmalıdır. Colin Wilson

63. Yitirenler başarısızlığı getireceği cezaları düşünürlerken; kazanlar, başarının getireceği ödülleri gözlerinin önünde canlandırırlar. Rod Gilbert

64. Sen kendin, başkalarında görmek istediğin değişikliğin bizzat kendisi olmalısın. Gandi

65. Kendinizden komik çözümler bulmayı deneyin. Gülmek, düşünceniz üzerindeki tüm sınırları kaldıracaktır. Steve Chandler

66. Zihninizdeki kargaşayı temizleyin, daha büyük başarılarınızın önündeki engelleri kaldırın. Deaton

67. Gücünüzün tükendiğini sandığınız yer, bir adım daha direnirseniz kurtuluşun aniden kolunuzdan tutacağı yerdir. Muhammed Bozdağ

68. Motivasyon düşünceden doğar. Gösterdiğiniz her davranışın öncesinde, o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır. Steve Chandler

69. Çektiğiniz bütün acılar, bir boş inançtan doğar. Kendinizin dünyanın üzerinde yaşamakta olduğunu sanıyorsunuz; oysa dünya sizin içinizde yaşıyor. Deapak Chopra

70. Sabır ağacına çıkmak güçtür, Lakin çok meyvesi lezzetlidir. Mustafa Uludağ

71. Her zaman yapmakta olduğunuz şeyin kolay olduğunu düşünün; böyle düşünürseniz, gerçekten kolay olacaktır. Emile Coue’

72. Kelebek bir defa kanatlandı mı, bir daha asla tırtıl haline gelmez. Colin Wilson

73. Sade olanı karmaşıklaştırmak son derece sıradan bir iştir; ama karmaşık olanı sadeleştirmek yaratıcılıktır. Charles Mingus