DİKSİYON VE HİTABET DERSİ NOTLARI

1.1. Diksiyon Sanatının Önemi

1.1.1. Dil ve Diksiyon

1.1.2. Diksiyon ve Ses

1.2. Ses

1.2.1. Ses Olayı

1.2.2. Solunum

1.2.3. Selen

1.2.4. Durak

1.2.5. Ton

1.2.6. Ses Bükümü


2.1. Kelime

2.1.1. Kelimenin Elemanları

2.1.2. Türkçedeki Kalın Ünlülerin ve Yabancı Kelimelerdeki İncelerin Çıkarılması

2.1.3. Söyleniş

2.1.4. Yazı Dili İle Konuşma Dili Arasındaki Farklar

2.1.5. Boğumlanma

2.1.6. Ulama

2.1.7. Sağdeyi

2.2. Söz Noktaları

2.2.1. Kısa Süreli Duraklar

2.2.2. Normal Duraklar

2.2.3. Uzun Süreli Duraklar 


3. ANLATIM

3.1. Anlatıma Hazırlık

3.1.1. Doğallık

3.1.2. Üslûp

3.1.3. Açıklık

3.1.4. Kuvvet

3.1.5. İmge

3.1.6. İncelik

3.1.7. Duygunluk

3.1.8. Hareket

3.1.9. Taklit


4.JEST VE MİMİKLER

4.1. Mimikte Anlatım

4.2. Mimikte Güzellik