Farklı Yaklaşımlarla Dünya Dil Aileleri

Araştırmacılar yeryüzündeki dillerin sayısını üç bin ile beş bin arası olarak göstermişlerdir. Merritt Ruhlen 5 000 civarında tahmin edilen dünya dillerini "Greenberg'in buluşları ışığında" önce 23, sonra 12 büyük aileye ayırmıştır.

1. Hoysan (Güney Afrika)

2. Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika)

3. Nil-Sahra (Orta Afrika)

4.Afro-Asyatik (Kuzey Afrika)

5.(Kuzey) Kafkasya (Güney-Doğu Avrupa)

6. Kartvel (Güney Avrupa)

7. Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya)

8. Ural-Yukagir (Kuzey Avrasya)

9. Dravit (Güney Hindistan)

10. Altay (Orta Asya)

11.Yenisey (Merkezî Asya)

12. Kore-Japon-Aynu (Doğu Asya)

13. Çukçi-Kamçatka (Kuzey-Doğu Asya)

14. Eskimo-Aleut (Kuzey Amerika)

15. Çin-Tibet (Doğu Asya)

16. Astroasyatik (Güney-Doğu Asya)

17. Miao-Yao (Güney-Doğu Asya)

18. Day (=Kaday) (Güney-Doğu Asya)

19. Astronezya (Pasifik Okyanusu)

20. Hint-Pasifık (Yeni Gine)

21. Avustralya (Avustralya)

22. Na-Dene (Kuzey Amerika)

23. Amerind (Kuzey ve Güney Amerika).

Merritt Ruhlen, diğer sınıflandırmasında Ostrik, Dene-Kafkasya, Avrasyatik büyük ailelerini kabul etmek şartıyla dil ailelerini daha da azaltmaktadır:

1. Hoysan

2. Nijer-Kordofan a. Kordofan b. Nijer-Kongo

3. Nil-Sahra

4. Avustralya

5. Hint-Pasifık

6. Ostrik

a. Astroasyatik

b. Miao-Yao

c. Day ç.Astronezya

7. Dene-Kafkas

a. Bask

b. (Kuzey) Kafkasya

c. Buruşaski

ç. Nahali

d. Çin-Tibet

e. Yenisey

f. Na-Dene

8. Afro-Asyatik

9. Kartvel

10.Dravit

11. Avrasyatik

a. Hint-Avrupa

b. Ural-Yukagir

c. Altay

ç. Kore-Japon-Aynu

d. Gilyak

e. Çukçi-Kamçatka

f.Eskimo-Aleut

12. Amerind.

Son yıllarda yayımlanan çalışmalardan birinde A. V. Lyovın dünya dilleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

A. Avrupa Dilleri

I. Hint-Avrupa Dilleri

1. Celtic

2. Germanic

3. İtalic

4. Yunan

5. Albanian

6. Balto-Slavik

7. Ermeni

8. Indo-Iranian

9. Anadolu

10. Toharian

II. Uralic

1. Samoyed

2. Fin-Ugor

III. Kafkasya Dilleri

1. Kuzey-batı Kafkas veya Abhaz-Adige Grubu

2. Kuzey Merkez Kafkas veya Nakh Grubu

3. Kuzey-doğu Kafkas Grubu

4. Güney Kafkasya veya Kartvel Grubu

IV. Bask

V. Türk

B. Asya Dilleri

I. Türkçe

1. Bulgar (Çuvaş)

2. Doğu Türkçesi

3. Kuzey Türkçesi

4. Güney Türkçesi

5. Batı Türkçesi

II. Moğolca

1. Doğu Moğolcası

2. Batı Moğolcası

III. Tunguzca

IV. Kore-Japon-Okinawan

1. Korece

2. Japon-Okinawan

V. Aynu

VI. Paleosiberian

VII. Sino-Tibetan

1. Sinitik

2. Tibet-Burma

VIII. Miao-Yao

IX. Tai-Kadai

X. Austronezian

XI. Austroasiyatik

XII. Dravid

XIII. Burushaski

XIV. Afro-Asyatik

XV. Indo-European

XVI. Uralic

XVII. Eskimo-Aleut

C. Afrika Dilleri

I. Afro-Asiatic

II. Nil-Sahra

III. Nijer-Kongo

IV. Khoisan

V. Ausronesian

VI. Indo-European

Ç. Okyanusya Dilleri

I. Austronesian

II. Papuan Dilleri

III. Avustralya

D. Amerika Dilleri

I. Kuzey Amerika Dilleri

II. Meso-Amerika Dilleri

III. Güney Amerika Dilleri

Prof. Dr. Ahmet MERMER