9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi: Dillerin Sınıflandırılması

Kökenlerine Göre Diller

 

Sözcüklerin kökeni; dil bilgisi gibi özellikleri bakımından incelendiğinde ortak bir dilden türemiş olduğu kabul edilen diller aynı dil ailesi içine dahil edilmiştir. Genel olarak kabul edilen dil aileleri şunlardır:

 

  Hint Avrupa dil ailesi: Farsça, Hintçe, Rusça, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Çekçe…

 

  Hami-Sami dil ailesi: Arapça, İbranice, Çad dili...

 

  Ural-Altay dil ailesi: Türkçe, Moğolca, Japonca, Macarca, Fince…

 

  Çin-Tibet dil ailesi: Çince, Tibetçe, Vietnamca

 

  Bantu dil ailesi: Afrika’nın büyük bölümünde konuşulan diller

 Yapısına Göre Diller

 

Dünya üzerindeki diller yapı bakımından üçe ayrılır.

 

Çekimli Diller

 

Kelimeler cümle içinde değişik görevlere göre farklılığa uğrar. Hint Avıupa ve Hami-Sami dilleri bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

 

Eklemeli Diller

 

Sözcükler değişikliğe uğramazlar, takat aldıkları ön veya son eklerle farklı görevlerde kullanılırlar. Ural-Altay dil grubu eklemeli diller grubundadır.

 

Tek Heceli Diller

 

Sözcükler tek hecelidir, ek almazlar. Vurgulama ve tonlama önemlidir. Çin-Tibet dil ailesindeki diller bu gruba örnek gösterilebilir.