Tonlama - Dili Doğru, Güzel ve Etkili Kullanmanın Önemi

Dili Doğru, Güzel ve Etkili Kullanmanın Önemi

 

İnsanlar, düşünceler, nesneler, dilin aracılığıyla kavranır. İnsan, dil aracılığıyla kendini ifade eder.

 

Dil üzerinde düşünülür ve dil bir' düşünce odağı gibi kabul edilirse dilin düşünce yaşamını zenginleştireceği görülür.

 

Dilde oluşabilecek kirlenme, millî kültür yapısını bozar.

 

Dil ne kadar' iyi tanınıyor, ne kadar iyi kullanılıyorsa iletişim o kadar' iyi olacaktır. Bu yüzden dili doğru ve etkili kullanmak önemlidir.

 

Dili doğru, güzel ve etkili kullanmak için sözcüklerdeki seslerin doğru telaffuzuna, vurgu ve tonlamalara, kullanılan sözcüklerde aynı ve yakın sesleri kullanmamaya, ses olaylarına uymaya dikkat edilmelidir.

 

Tonlama

 

Cümlelerde, vurgudan başka, bir söyleyiş özelliği daha vardır. Anlatıma düşünce, duygu coşkunluk, yumuşaklık, sertlik ayrıntıları katmak için seslerde yükselip alçalma, perde değişikliği gibi değişiklikler yapılır; buna tonlama denir. Bir' şiir ya da düz yazı içeriğine göre tonlama yapılarak okunmalıdır.

 

Bir sözcük her cümlede farklı anlamlara gelebilir. Anlamları tam verebilmek için tonlamaya dikkat etmek gerekir.

 

Cümlelerdeki "ancak" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır, tonlamalarının da farklı olması gerekir.

 

Bu işi ancak o çözer. (yalnızca)

 

Çok çalıştı ancak yarışmayı kazanamadı, (fakat)

 

Bu üç poşeti ancak taşıyabilirim, (olsa olsa)