İLTİFAT SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Dönüp bakma, dikkat, hatır sorma, sözü başka bir kişiye çevirme.

Terim anlamı : Bir konu devam ederken, anîden bir duygunun ortaya çıkışıyla sözün muhatabının değişmesi.

Örnek :

Aradan yıllar geçti, işte o günden beri
Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim,
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar.
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları !
                                                       Faruk Nafiz Çamlıbel

Şairin muhatabı önceleri "yollar" iken, daha sonra "han duvarları"dır.

EDEBÎ SANATLAR