İSTİFHAM SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Sorma.

Terim anlamı : Yanıt alma amacı gütmeden sözün anlamını güçlendirmek için soru sormadır.

Örnek :

Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova
Sen misin, yoksa hayâlin mi, vefâsız Kosova
                                               Mehmet Akif Ersoy
 

EDEBÎ SANATLAR