İSTİHDAM SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Kullanma, hizmete kabul etme.

Terim anlamı : Bir sözcük veya deyimi gerçek ve mecazlı anlamlarının tümünü kastederek, işaret ettiği anlamları ayrı ayrı kullanmak sanatıdır. Sözcüğün her anlamı için ayrı işaretler bulunmaktadır.

Örnek :

Zâhidâ sâgarı çekmek eğer olduysa günâh
Sen sevâb içre bulun biz bu günâhı çekelim
                                                       Hayâlî

(Ey Zahit, kadeh çekmek eğer günah olduysa, sen sevap içinde bulun, biz bu günahı çekelim.)

"Çekmek" sözcüğünün gerçek anlamı tahammül etmek, katlanmak, üstlenmek, kabullenmektir. Mecazî anlamı ise içki içmektir. Birinci mısrada içki içmek anlamına işaret eden sözcük "sagar", ikinci mısrada üstlenmek anlamına işaret eden sözcük ise "günah"tır.
 

EDEBÎ SANATLAR