NİDA SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Çağırma, bağırma, seslenme.

Terim anlamı : Şairin aşırı bir şekilde heyecanlanması ve duygulanması sonucunda"'ey", "hey", "eyvah" gibi ünlemlerle seslenmesidir.

Örnek :

Eyvâh !... Beş on kâfirin îmânına kandık
Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık!
                                       Mehmet Akif Ersoy
 

EDEBÎ SANATLAR