TEKRİR SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Tekrarlama.

Terim anlamı : Anlamı güçlendirmek için aynı sözcük veya sözcük gruplarını tekrarlamaktır.

Örnek :

Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter
Ey şark uyan yeter, ey şark uyan yeter
                                                       Ali Canip
 
 

EDEBÎ SANATLAR