TERDİT SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Reddetme, geri çevirme.

Terim anlamı : Sözün, muhatabı önce merakta bırakıp, sonunun ne olacağını hissettirmeden sürdürüp, daha sonra hiç umulmayan çarpıcı bir sonla noktalanmasıdır.

Örnek :

Lades

Vaktiyle yazdığım gibi:
Uzayacağa benzer
Tutuştuğumuz lades.
Bak, kaç sene geçti:
Aldatamadın beni
Ölüm kardeş !
                               Behçet Necatigil

Şairin son mısraya kadar kiminle konuştuğu belli değildir. Son mısrada bunun"ölüm" olduğu çarpıcı bir şekilde belirtilir.
 

EDEBÎ SANATLAR