TEZAT SANATININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Sözcük anlamı : Birbirine zıt olma, karşıt olma.

Terim anlamı : Birbirine zıt özelliklerin, duygu, düşünce ve hayallerin bir arada söylenmesidir.

Örnek :

Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
                                                       Namık Kemâl

(Ah ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyücü imişsin. Esaretten kurtulduk, ancak bu kez de senin aşkının esiri olduk )

"Hürriyet" ve "esaret" kavramları arasında tezat (karşıtlık) vardır.
 

EDEBÎ SANATLAR