MECAZA DAYALI EDEBİ SANATLAR
Mecaz, yol, geçecek yer, gerçeğin zıddı gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise sözün, sözcüğün asıl anlamıyla değil, benzerlikler kurma yoluyla başka anlamlarda kullanılmasıdır.

Mecazlar başlıca altı alt bölüme ayrılır :
 

EDEBÎ SANATLAR