TARİZ SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı: Dokundurma, dokunaklı söz söyleme, sataşma, ilişme, taşlama.

Terim anlamı: Sözün gerçek ya da mecazlı anlamıyla kullanılmayıp, tamamen bunların zıddı bir anlamın kastedilmesidir. Amaç, sözü ters anlamıyla kullanmaktır. Bu sanat iğnelemek, alaya almak ve taşlamak için kullanılır.

Örnek :

Ters Öğüt Destanı

Bir yetim görünce döktür dişini
Bozmağa çabala halkın işini
Günde yüz adamın vur kır dişini
Bir yaralı sarmak için yeltenme
                                       Huzûrî

Şair burada aslında söylediklerinin tam tersini kastetmektedir ve bu türlü davrananları taşlamaktadır.
 

EDEBÎ SANATLAR