SÖZE DAYALI EDEBİ SANATLAR
Bu bölümde yer alan edebî sanatlarda sözlerin, sözcüklerin anlamından çok şekil yapıları , yazılışları, söylenişleri dikkate alınır; bu unsurlara dayalı olarak sanat yapılır.

Bunların başlıcaları on bir alt başlıkta toplanır:

 

EDEBÎ SANATLAR