İŞTİKAK SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Türeme, türetme.

Terim anlamı : Aynı kökten türeyen birden fazla sözcüğü bir arada kullanmaktır.

Örnek :

Ey beni lutfuyla yoktan var eden Rabb-i gafûr
Mağfiret kıl eyledikte azm-i iklîm-i bekâ
                                               Enderunlu Vâsıf

(Ey beni iyiliğiyle, rahmetiyle yoktan var eden, bağışlayıcı merhametli Allah, sonsuzluk dünyasına, ahirete gittiğimizde bizi bağışla, bize merhamet et)

Burada "gafûr" ve "mağfiret", Arapça dilbilgisi kurallarına göre aynı kökten türemiş iki sözcüktür.
 

EDEBÎ SANATLAR