Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü |C-Ç|
caba bedava, bundan ilave, üstelik
çaba ceht, gayret, hız
çabalama ceht
çabalamak debelenmek, yanmak
çabucacık çabucak
çabucak birden, derhal, hemen, şipşak, tezce
çabuk acele, aceleci, tez
çabukça çabucak
çabuklaşmak hızlanmak
çabukluk hız, sürat
çaça abla, mama
çaçaron boşboğaz, geveze
cacık doğramaç
cadaloz ifrite
cadı büyü, caduger
cadılamak büyülemek
çadır deri, keçe
caduger cadı
cafcaf gösteriş, şatafat, şirret
cafcaflı gösterişli, karışık, tehlikeli
cağ banyo
çağ asır, bölüm, devir, devran, dönem, gün, vakit, yaş, zaman
çağ dışı köhne, muasır olmayan
çağa bebek, çocuk
çağcıl çağdaş, modern
çağdaş hemasır, modern, muasır, uygar
çağırış çağrı
çağırma davet, nida
çağırmak çığırmak, haykırmak, seslenmek
çağırtmaç tellal
çağlamak coşmak
çağlar çağlayan
çağlayan şelale
çağlayık kaynak
çağrı çağırış, davet
çağrı cihazı çağrı
çağrıcı mübaşir
çağrılık davetiye
çağrım kilometre
çağrışım tedai
çağrıştırmak benzemek
cahil bilgisiz, nadan
cahiliyet bilgisizlik
cahillik bilgisizlik
caize azık
çak yırtık
caka çalım, fiyaka, gösteriş
çakal huysuz, kurnaz, titiz
cakalı gösterişli
çakaralmaz bozuk
çaker cariye, köle, kul
çakı cep bıçağı
çakıl çıngıl
çakıl taşı çakıl
çakılı sabit
çakım kıvılcım, şimşek
çakın kıvılcım, şimşek
çakır şarap
çakırdoğan çakır
çakma çıban, yara
çakmak anlamak, bilmek, mıhlamak, saplamak, vurmak
çakozlamak anlamak
çal kır
çala çukur şarampol
calak aşı
çalak çevik
çalçene geveze
çalgı saz
çalgı aleti çalgı
çalgı orağı tırpan
çalgıç mızrap
çalgılı çağanaklı neşeli
çalgın kötürüm, sakat
cali sahte
calip çekici
çalım caka, fiyaka, gösteriş, gurur, jest, kurum, loka, menzil, tekebbür
çalımlı gösterişli
çalıntı ganimet
çalışarak fiilen
çalışım idman
çalışır meşgul
çalışkan aktif, faal
çalışkanlık faaliyet
çalışma emek, faaliyet, himmet, iş, mesai
çalışma günü iş günü
çalışmak gitmek, işlemek
çalışmalar icraat
çalışmamak durmak, yatmak
çalıştırıcı koç
çalıştırmak işletmek, kullanmak
çalkalamak çalkamak, elemek
çalkamak çalkalamak
çalkanmak coşmak
çalkantılı karmakarışık
çalkı tırpan
çalma kibrit, makas
çalmak almak, aşırmak, atmak, benzemek, biçmek, çarpmak, çelmek, çırpmak, götürmek, kaldırmak, oğurlamak, süpürmek, temizlemek, tırtıklamak, vurmak
çaltı çalı, diken
cam içki, kadeh, pencere, şişe
cambaz hilekâr, kurnaz, usta
çamçak bardak
camedan bavul, valiz
camekan vitrin
camekân göstermelik, gözlük
camekân vitrin
cami mescit
camia birleşme, dünya, grup, topluluk, zümre
camış manda
camız manda
çamur balçık
çamurlamak kötülemek
çamurlanmak bulaşmak
can birey, emanet, gönül, güç, hayat, kişi, sevimli
çan zeng
can kuşu ruh
can sıkıntısı bunalım
cana yakın sevimli
çanak kâse
çanak yalayıcı dalkavuk
canan sevgili
canavar dev, ejderha, kurt
candan içten, samimi, yürekten
çandır karışık, melez, yaban
canevi yürek
çangal sırık
cangıl kargaşa
cani acımasız, gaddar, katil
canip taraf, yan
canı tez aceleci
cankulağı sırdaş
canlanmak depreşmek
canlı aktif, dinç, diri, faal, güçlü, kıvrak, zinde
canlılık cıvıltı, cümbüş, faaliyet, ruh
cansız durgun
çap aykırı, bozuk, dolaşık, eğri, ölçek, ölçü
çap etmek basmak, tabetmek, yayımlamak
çapa ketmen, külünk, lenger, levber
çapaçul pasaklı
çapalamak bellemek, ketmenlemek
çapkın avratbaz, haylaz, hovarda, yaramaz
çapkıncı çapulcu
çapmak koşmak
çapraşık girift, karışık, muğlak
çapraz aykırı, düğme, fermuar
çapul soygunculuk, yağma
çapulcu çapkıncı, kuldur, talancı
çaput bez, cındır, eski, paçavra
car ilan, zar
car etmek haykırmak
çarçabuk çabucak
carcar geveze
carcur fermuar
çardak hangar, talvar
çare derman, deva, ilaç, merhem, reçete, tılsım
çaresiz biçare, zorunlu
cariye keniz
çarık çene
çarkıfelek kader, talih
çarkıt bozuk, eski, sakat
carlamak haykırmak
çarliston ince, uzun
çarliston marka antika
çarpı işareti vurma işareti
çarpık kötü
çarpık çurpuk basit, değersiz
çarpınmak çırpınmak
çarpış darbe
çarpışma cenk, müsademe, tokuşma
çarpışmak savaşmak, vuruşmak
çarpmak atmak, çalmak, çırpmak, dövmek, vurmak
çarşamba akşamı salı
çaşıt ajan
casus ajan
çat kavşak
çatal ayrıç, çengel, haça, yol ayrıcı
çatal ağız delta
çatal yürekli cesur, korkusuz
çatı bina, dam, kurgu
çatışma dek
çatkı sehpa
çatlak ara, aralık, deli
çatlaklık delilik
çatlamak atmak
çatmak bulaşmak, erişmek, hücum etmek, karşılaşmak, rastlamak, ulaşmak, vasıl olmak
çattırmak iletmek
çav haber, ses, ün
cavlak çıplak
cavlamak ölmek
çavlan şelale
çay öz
caygın dönek
çaykara kaynak, pınar
çaylak toy
caymak fikrinden taşınmak, vazgeçmek
cazibe çekim, hava
cazibedar çekici
cebbar zorba
cebe silah, zırh
cebel dağ
ceberut acımasız, merhametsiz, zorba
cebi delik savurgan
cebin alın, korkak, yüz
cebir kuvvet, zor
cebren zorla
cebretmek zorlamak
çecik çivi, halka
cedelleşmek çabalamak, tartışmak, uğraşmak
çedik terlik
cedit yeni
cefa sıkıntı, zulüm
cefa etmek zulmetmek
cefengiyat ıvır zıvır, yave, zırva
cefengiyat söylemek zırvalamak
cehalet bilgisizlik, nadanlık
cehennem azabı eziyet
cehil bilgisizlik
cehre iğ, pamuk
çehre görünüş, kimlik, suret, yüz
ceht çaba
çekecek tabankeş
çekelez sincap
çekememek kıskanmak
çekemezlik haset, zıddiyet
çeki sıkıntı, tartı, üzüntü
çekici cazibedar, dişi
çekicilik cazibe, hava
çekidüzen intizam, nizam
çekik batık
çekilme istifa, ricat
çekilmek azalmak, katlanmak, üstlenmek, vazgeçmek, yok olmak
çekim cazibe, cezbetme, tasriflenme
çekimci yapımcı
çekimsenmek kaçınmak
çekimser bitaraf, müstenkif
çekin sakın
çekingen pasif, tor, ürkek
çekinme imtina
çekinmeden pervasız
çekinmek gocunmak, kaçınmak, korku, saygı, utanmak, ürkmek
çekinmez yüzsüz
çekinmezlik cesaret
çekinti tereddüt
çekişme cenk, hırgür, mübareze
çekişmek değişmek
çekiştirme gıybet
çekiştirmek geçmek
çekme çekmece
çekmece göz, sıyırma
çekmek almak, asmak, atmak, dayanmak, döşemek, emmek, germek, giymek, içmek, kaldırmak, katlanmak, koymak, öğütmek, örtmek, sarmak, söylemek, taşımak, vurmak, yollamak
çekyat kanepe
celadet kahramanlık
celal öfke
celallenmek kızmak, öfkelenmek
celalli hırçın
celep çodar, maldar
celi açık, aşikâr, parlak
çelik polat
celil ulu
çelim güç, kuvvet
çelimli güçlü
çelimsiz kuru, sıska, zayıf
çelişki tenakuz, tezat, zıddiyet
çelişme tenakuz
çelişmek itiraz etmek, zıt olmak
çelişmez olmak tutmak
cellat acımasız, zalim
çelmek badalak vurmak, çalmak, engellemek
çelmelemek badalak vurmak
celse iclas, oturum
çeltek uşak, yardımcı
cem çoğul, çokluk
cemaat ehil, kütle, topluluk
cemaziyelevvel geçmiş
çember çevre, daire
cembiye hançer
cemi bütün, cümle, hep
cemiyet dernek, düğün, sosyete, topluluk, toplum
cemiyyet kurum
cenabet cünüp, taharetsizlik
cenah kanat, kol, taraf, yan
çençen geveze
çene çarık, köşe
çene kavafı geveze
çenebaz boşboğaz, nakkal
çeneli çenebaz
çenesi düşük boşboğaz, geveze
çengel çatal, fiş, karmak
ceninisakıt düşük
cenk çarpışma, çekişme, kavga, savaş, uğraş
cenk etmek savaşmak
cenkleşmek çekişmek, savaşmak
cennet behişt, uçmak
çentik kertik, nişan
çentmek kertmek
cenup güney
cep bıçağı çakı
cep faresi yankesici
çepçevre etrafını alarak, yüzük kaşı
cepçi yankesici
çepeçevre etrafını alarak, yüzük kaşı
çepel bulaşık, çamur, kir, pislik
çeper çit, zar
cephe taraf, yan, yön
çepine yanlama
çer çöp döküntü, süprüntü, zir zibil
çerağ ışık, kandil, mum
cerahat irin, yara
cerahatlenmek irinlenmek
cerbezeli girgin
çerçeve pervaz
çerden çöpten çelimsiz, çürük, narin, zayıf
ceren ceylan
çerenci farfara
cereyan akım
cereyan etmek geçmek, olmak
cerge hiza
çerge çadır
cerh etmek yaralamak
çeri asker
ceriha yara
cerime faul
çermik ılıca, kaplıca
cerrah operatör
cerrahi müdahale ameliyat
cerrar çekici, dilenci
cesametli iri, kocaman
cesaret cüret, güven, yürek
cesaretli gözü kara, yürekli
cesaretsiz çekingen
ceset meyit, naaş
cesim büyük, iri, kocaman
çeşit cins, kalem, nev, soy, tür, türlü
çeşitli değişik, muhtelif, türlü
çeşitlilik yelpaze
çeşme pınar
çeşni özellik, taam, tat
cesur acar, dayı, gözü pek, yürekli
cet ata, dede
çete kuldur destesi
çetene kenevir
çetin ağır, güç, müşkül, zor
çetince çetin
çetir şemsiye
çetrefil dolaşık
cetvel bordro, çizelge, hakeş, liste
cevahir cevher, elmas, mücevher
cevahirci kuyumcu
cevap karşılık, yanıt
cevap vermek yanıtlamak
cevaplamak yanıtlamak
cevaz izin, müsaade
cevelan dolanma, gezinti
çevgen değnek
cevher asıl, cevahir, maya, mücevher
çevik acar, atak, tetik
cevir cefa, eziyet
çevir sesi sinyal
çevirgeç anahtar
çeviri tercüme
çevirici anahtar
çevirme çeviri, muhasara, sarma
çevirmek idare etmek, ihata etmek, kuşatmak, muhasaraya almak, sarmak, tercüme etmek, vermek, yönetmek
çevirmen mütercim, tercüman
ceviz koz
çevre âlem, belde, çember, daire, dolayı, dünya, etraf, hava, muhit, ortalık, ufuk
çevrelemek ihata etmek, kuşatmak, sarmak
çevren ufuk
çevri girdap, tevil
çevrilemek çevirmek
çevriliş darbe
çevrilme devrim
çevrilmek dönüşmek
çevrilmiş mahdut
çevrim devir, devre
çevrimli becerikli
çevrimsel devrî
cevval aktif, faal
çeyiz cihaz
çeyrek dörtte bir
çeyrek altın çeyrek
ceza müeyyide, yaptırım
ceza atışı penaltı
cezaevi dam, delik, hapis, hapishane, kazamat, mahpushane
cezbetme çekim
cezbetmek bağlamak, etkilemek
cezir kök
cezire ada, aral
cezrî kökten
cezve kahvedan, kahvedanlık
cibilliyet yaradılış
cibin karasinek, sinek
çiçek gül
cicozlamak kaçmak, uzaklaşmak
cidal cenk, çekişme
cidar duvar, köstek, zar
cidden gerçekten
ciddi ağır, ağırbaşlı, gerçek, güvenilir, kritik, önemli, sağlam, salmaklı, tehlikeli, vahim, vakur, veznin
ciddiyetsiz laubali
cife iğrenç, leş
çift koşa
çiftçi ekinci, rençper
çifte tekme
çiftlik ekin sahası
çiftteker bisiklet
çiğ jale
ciğer bağır, iç, yürek
çiğin omuz
çiğit çekirdek
çiğnemek dişlemek, ezmek, hükmetmek, öğütmek
cihan âlem, dünya, evren
cihannüma kule
cihanşümul evrensel
cihat gaza
cihaz alet, aygıt, çeyiz, takım
cihet semt, taraf, yan, yön
ciklet sakız
çiklet sakız
çikolata itimil
çil çil parlak
cila gösteriş
cilalamak övmek
çilçırak avize
çile bela, dert, gam, kelep, sıkıntı, zahmet
çilekeş mazlum
çilemek ıslanmak
cilt deri, kap, ten
cilve işve, naz, tecelli
cilvelenmek fıkırdamak
çim alak otu
çimerlik plaj
çimke ders, ibret
çimme tumanı mayo
cimri eli sıkı, hasis, pinti, sıkı
cimrilik etmek esirgemek
cin fikirli zeki
çin gülü kamelya
cingelek kıvırcık
çingene ahtapotu ur
cingöz açıkgöz, uyanık
çini fayans, kâşı
cinlenmek öfkelenmek
cinnet delilik
cins asıl, çeşit, garip, kabil, kök, nev, soy, tuhaf, tür, zümre
cinsel cinsî
cinsî cinsel
cinsilatif kadın
cinslik cinsiyet
çip yonga
cirim hacim, miktar
çirk kir
çirkin berbat, ibret, kaba, karanlık, münasebetsiz, nahoş, suratsız
çirkli pis
çirozluk zayıflık
çiş sidik
çisemek çiselemek
cisim beden, gövde, vücut
çit çeper
çitmek birleştirmek, çitilemek
civanmert yiğit
civar etraf, ön, yöre
civciv cüce
çivi mıh, mismar
çivilemek mıhlamak, öldürmek, vurmak
çizelge cetvel
çizgi eksen, hat, sınır, temel
çizgilik cetvel
çizi çizgi, davranış, tutum
çizik çizgi
çizik çekmek çizmek
çizmek çizik çekmek, hat çekmek, yemek
çıban apse, baş
cıbıl çıplak
cıbıldak çıplak
cıcık süs
cıda mızrak
cıdak mızrak
çıdam sabır
çıfıt düzenbaz
çığ kar uçkunu
çığıltılı cırtlak
çığır iz, meslek, patika
çığırmak çağırmak, seslenmek, viyaklamak
çığırtı çığlık, yaygara
çığlık acı, bağırtı, çığırtı, feryat, figan, vaveyla
çıkagelmek damlamak
çıkar fayda, gider, kazanç, menfaat, yarar
çıkar yol çare
çıkarcı menfaatperest
çıkarmak anlamak, atmak, boşaltmak, bulmak, elde etmek, gidermek, giysi, göndermek, göstermek, hatırlamak, kazımak, sağlamak, sezmek, soymak, söylemek, sunmak, yapmak, yayımlamak, yollamak
çıkartmak sökmek
çıkıntı hörgüç, kambur, tırtıl
çıkıntılık etmek itiraz etmek
çıkış tebliğ, yokuş
çıkış belgesi çıkış
çıkış etmek gösteri yapmak
çıkışlı mezun
çıkışmak azarlamak, sövmek, tanlanmak, yetmek
çıkkın kabarık
çıkkınlaşmak kabarmak, şişmek
çıkma çıkıntı, eski, isabet
çıkmak artmak, atlamak, bitmek, bulaşmak, bulunmak, büyümek, eksilmek, erişmek, gelmek, gitmek, görmek, kazanmak, kopmak, koyulmak, olmak, oluşmak, peyda olmak, sızmak, taşınmak, unutmak, varmak, vurmak, yok olmak, yükselmek, yürümek
çıkmaz sokak
çıktı artık
cılav dizgin
çıldırmak delirmek, kulumak
çılgın aşırı, deli, kuluduk, mecnun, olağanüstü, zırdeli
cılız basit, değersiz, sıska
cılızlaşmak kurumak, zayıflamak
cılk cıvık
cılk etmek bozmak
cımbar filiz, sürgün
çımkırmak pislemek
çın doğru, gerçek
çınca elektron
çıncalık elektronik
cıncık züccaciye
cındır çaput, paçavra
çıngar gürültü, kavga
çıngı elektrik, kıvılcım, parça, zerre
çıngıl çakıl
çıngırak zeng, zıngırağı
çıngırdak çıngırak
çınka alısün, telefon
çınlamak tınlamak
çıpa demir
çıpır yonga
çıplak açık, dal, iskelet, kuru, sivil, yalın
cır cır geveze, ishal
çıra lamba
çırak şakirt
çırakma şamdan
çırçıplak sivil
cırcır fermuar
cırık cındır lime lime
cırmalamak tırmalamak
cırnaklamak tırmalamak
çırpınmak debelenmek
çırpmak çalmak, çarpmak, dövmek
cırtlak çığıltılı
çırtma fiske
cırttan bodur
çıtak huysuz, kaba
çıtır çıtır gevrek
çıtırbom türedi
çıtkırıldım değmedüşer, küseğen
çıvgın filiz
cıvıl cıvıl canlı, kalabalık, neşeli
çıvmak atlamak, sapmak, sekmek, sıçramak, zıplamak
çıyan hain
cızık çizgi, iz
cızıktırmak karalamak, yazmak
cızıldamak cızırdamak
çoban sürücü
çoban yıldızı çolpan
çobanyastığı papatya
çocuk bala, çağa, döl, enik, evlat, uşak, velet, yavru
çocuk yuvası kreş
çodar celep
çoğalma nema, ziyade
çoğalmak artmak, kaynamak, türemek, üremek, yükselmek
çoğaltma teksir
çoğaltma makinesi müstensih
çoğaltmak artırmak, beslemek
çöğdürmek işemek
çoğu kez genellikle
çoğul cem, çoklu, çokluk
çöğüncek tahterevalli
çoğunluk çokluk, ekseriyet
çoğunlukla genellikle
çok aşırı, fazla, fena, geniş, hayli, iyi, kötü, mebzul, öte, pek, sonsuz, yığınla, yoğun
çok lazımlı elzem
çok sözlü konuşkan
çokbilmiş akıllı, kurnaz, zeki
çokça aşırı, fazla
cöke ıhlamur
çökek bataklık
çökelek kesik, tortu
çökelge balçık, bataklık
çökelti posa, tortu
çökertme cep
çökertmek göçürmek
çoklu birçok, çoğul
çokluk cem, çoğul, çoğunluk, deniz, ekseriyet, galebe, kesafet, yağmur
çoklukla genellikle
çökme göçük
çökmek basmak, batmak, çömelmek, çürümek, göçmek
çökmüş bozgun, göçük, pinpon
çökük göçük
çöküntü çökme, enkaz, göçük, kriz
çöl bozkır, sahra
çöllük çorak
çolpa acemi
çomak değnek
çömelmek çökmek
cömert eli açık, verimli
çömlekçilik çanak, çömlek
çommak ezmek, hezimete uğratmak, sindirmek, yenmek
çömmek çömelmek
cop değnek
çöp yararsız, zibil, zirzibil
çöp tenekesi berbat, kötü
çorak kısır, yoksul
çorba etmek karıştırmak
çörek ekmek
çöreklenmek çökmek, çömelmek, yerleşmek
coşku cümbüş, galeyan, heyecan, kasırga
coşkunluk ateş, galeyan, hararet, yangın
coşma galeyan
coşmak kaynamak, şahlanmak
çöz bağırsak
çözme hal
çözmek açmak, halletmek, yeçmek
çözülen münhal
çözülme hal
çözülmek çökmek, dağılmak
çözülmüş mahlul
çözülüm bozgun
çözüm hal, yeçim
çözümleme tahlil
çözümlemek tahlil etmek
çözünmek dağılmak, erimek
çubuk değnek
cüce civciv
cücük civciv, tomurcuk
cüda etmek ayırmak
çuğul jurnal, muhbir
çuğullamak gammazlamak
çükündür pancar
çukur mezar
çukurlaşmak çökmek
çul giyim, giysi
çulsuz parasız
cuma akşamı perşembe
cuma namazı cuma
cumartesi şembe
cumbalak takla
cümbüş eğlence, şenlik
cumhur halk, topluluk
cumhur cemaat cümbür cemaat
cumhur reisi cumhurbaşkanı
cumhuriyet altını cumhuriyet
cümle bütün, cemi, hep, herkes, sistem, tümce
cümle bilgisi söz dizimi
cümlesi hepsi
cummak dalmak
çünkü zira
cünun delilik
cünüp cenabet, taharetsiz
cünüplük cenabet
curcunalı ses
çurçur değersiz
cüret cesaret
cüretkâr atak, yürekli
cüretli pervasız, yürekli
cürmümeşhut suçüstü
çürük sakat
cürüm günah, suç, taksir
çürüme tefessüh
çürümek çökmek
çürütmek reddetmek
cuşiş coşkunluk
cuşuhuruş coşkunluk