KLASİK TÜRK (DİVAN) EDEBİYATI ŞAİRLERİNE AİT DİVANLAR

Agahi Divanı İndir 

Ahi Divanı İndir  

Ahmedi Divanı İndir

Arpaeminizade-Sami Divanı İndir 

Avni Divanı İndir 

Aşık Çelebi Divanı İndir 

Baki Divanı İndir 

Behişti Divanı İndir

Beyani Divanı-a İndir   /    Beyani Divanı-b.İndir 

Bursalı Rahmi Divanı İndir 

Dede Ömer Ruşeni Divanı İndir 

Edirneli Nazmi Divanı 1. İndir       /      Edirneli Nazmi Divanı 2.İndir 

Emri Divanı Giriş İndir          /       Emri Divanı İndir 

Enderunlu Hasan Yaver Divanı İndir 

Fevzi Divanı İndir 

Filibeli Vecdi Divanı İndir 

Gelibolulu Suni Divanı İndir   

Hamdullah Hamdi Divanı Giriş İndir       /       Hamdullah Hamdi Divanı İndir 

Haşmet Divanı İndir 

Hecri Divanı İndir 

Kami Divanı İndir 

Kani Divanı İndir 

Karakoyunlu Cihanşah Hakiki Divanı İndir 

Katibzade Sakıb Divanı İndir 

Lebib Divanı İndir

Mani Divanı İndir 

Mehmed Sıdki Divanı İndir 

Meşhuri Divanı Giriş İndir        /        Meşhuri Divanı İndir 

Mostarlı Ziyai Divanı Giriş İndir       /        Mostarlı Ziyai Divanı İndir 

Muvakkıtzade Pertev Divanı İndir 

Müniri Divanı İndir 

Nami Divanı Giriş İndir        /           Nami Divanı İndir 

Naşid Divanı İndir 

Nedim Divanı İndir 

Nehci Divanı İndir 

Nevizade Atayi Divanı İndir 

Nigari Divanı İndir 

Prizenli Şemi Giriş İndir        /      Prizenli Şemi Divanı İndir 

Ravzi Divanı Giriş İndir       /       Ravzi Divanı İndir 

Revani Divanı Giriş İndir       /    Revani Divanı İndir 

Said Giray Divanı İndir 

Sakıb Dede Divanı Giriş İndir      /      Sakıb Dede Divanı İndir 

Sehabi Divanı Giriş İndir         /     Sehabi Divanı İndir 

Seliki Divanı İndir 

Süheyli Divanı İndir 

Sünbülzade Vehbi Divanı İndir 

Şehri Divanı İndir 

Şeyh Galib Divanı Giriş İndir      /      Şehy Galib Divanı İndir 

Tırsi Divanı İndir 

Ümmi Sinan Divanı İndir 

Vahyi Divanı Giriş İndir      /      Vahyi Divanı İndir 

Vusuli Divanı İndir 

Yakini Divanı İndir 

Yunus Emre Divanı Giriş İndir     /     Yunus Emre Divanı İndir

Şeyhülislam Yahya Divanı İndir