KAHRAMAN

Mitolojik şahsiyetlerden biri olan Kahraman, Divan şiirinde bir kahramanlık ve yi­ğitlik sembolüdür. Kahraman-ı Kâtil olarak da anılır. Bazen Kahraman-ı Kâtil ola­rak anılır. Âşık'ın sevgiliyle olan mücadelesinden, tesiri ve öldürücülüğünden do­layı sevgilinin gözleri Kahraman olarak nitelendirilmiştir:

Olursam şöyle bî-tâkat aceb mi çün basar hayret

Kıya tutsa nazar kılsa bana ol Kahramân gözler

                                                            (Muhibbî)