KEYHÜSREV

Keykavus'tan sonra Iran tahtına geçen, Şehname'nin olağanüstü hükümdar-kahra­manlarından birisidir. Bazılarına göre Keyhüsrev dedikleri İskender'dir, bazıları Sü­leyman'dır ve bazıları da Mûsâ Peygamber derken kimilerine göre ise Afrâsiyâb'tır. Keyhüsrev, Divan şâirleri tarafından bir kıyas malzemesi olarak kullanılan iktidar, saltanat, kudret ve ihtişam sembolü şahsiyetlerden biridir.

Genellikle kasidelerde memdûhu överken bir kıyas olarak kullanılır ve memdûhun Keyhüsrev-i Sânî (İkinci Keyhüsrev) olduğu söylenir. Şâir, övdüğü kişinin yüceliğinin, kahramanlığının artık Keyhüsrev'i unutturduğunu söylemektedir:

Unutdur nâmını Keyhüsrev'in Afrasiyab'ın hem

İki kemter kulun zapt eyledi İran u Turan'ı

                                                    (Gelibolulu Âlî)