ZAL

Zal, Şehname boyunca adından sık sık söz edilen efsanevî ve olağanüstü özellik kahramanlardan biridir ve Rüstem'in babasıdır. Doğduğunda saçları bembeyazdır. Bu durumdan korkan babası onun bir dağın başına atarak geri döner. Efsanevî kuş Simurg, Zâl'i büyük bir ihtimam ve dikkatle büyütür.

Saç, kirpik ve kaşları bembeyaz olarak doğduğundan, yaşlı bir insan olarak ta­savvur edilen Zal, Divan şiirinde pek çok mazmun ve telmihin konusu olmuştur. Şâirlerimiz dehri, çarhı, feleği ak saçlı kadın tahayyül ederek birçok mazmunlar yapmışlardır. Çünkü Zal'in bir mânâsı da kocakarı demektir:

Fuzûlî bir beytinde Feleği Zal'e benzeterek, onu kahbe bir kadın olarak tasav­vur etmektedir.

Ey Fuzûlî dehr Zal'inin firibinden sakın

Olma gâfil er kimi depren işin merdâne tut

                                                           (Fuzûlî)