HASAN DEDE GÜLDESTESİ
EŞREFOĞLU AL HABERİ
Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz de Mevla’nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki ol dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

Adem vardır cismi semiz
Abdest alır olmaz temiz
Halkı dahl eylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canan bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir

Kimi sofi kimi hacı
Cümlemiz Hakk’a duacı
Resül-i Ekrem’in tacı
Aba hırka sal bizdedir

Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edep erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede’m kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakk’a doğru yoldur
Cim sorarsan dal bizdedir..
DANESİNE
Şunda bir canana gönül düşürdüm
Yanakları dönmüş nar danesine
İnmiş, inmiş mah yüzüne dökülmüş
Asılsam zülfünün her danesine

Tenhada bulup da halim arz etsem
Dertliyim, derdime bir çare kılsam
Ol kiraz dudağın ağzıma alsam
Bek tutup asılsam gerdanesine

Yüzünü göreli oldum serseri
Sim gümüşe benzer her yeri
Meydana getirmiş böyle güzeli
Aferin doğuran mert annesine

Hasan Dede yâr hayâlin görürken
Naz ile, niyaz ile yola giderken
Şurda bir dilber’in methin ederken
Hicabından döktü, ter, danesine