FİİLİMSİLER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler. Üç grupta incelenir.
 
FİİLİMSİLERİN ÖZELLİKLERİ
1.Fiilimsiler, fiiller gibi yargı bildirir. Fiilimsinin fiilden farkı kip ve kişi eki almazlar.
Örnek: okumak: fiilimsi (Kip ve kişi eki yok)
Okuyorum: fiil (Kip ve kişi eki var)
 
2.Fiilimsiler cümlede yan cümlecik kurar. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Yan cümlecik, temel cümleciğin herhangi bir ögesi olur.

Örnek:                  Okula gidince /görüşürüz.
                              Yan cümlecik /temel cümlecik
                              (Zarf tümleci)
 

Gelir gelmez / seni görmek/ istedi.

    Y.C                              Y.C                    T.C

  (Z.T)               (Belirtisiz Nesne)

 
3.Fiilimsiler; eylem özeliklerini kaybetmedikleri için iş, oluş, hareket, durum bildirmeye devam ederler.


Örnek: Yeşeren (oluş)

Sevmeyi (iş)

Uyumak (durum)
 

4.Bütün fiilimsiler yapım ekleri grubuna girer.

Örnek: Elinden tut      -         arak                         gitti.

                         Fiil kök       f.i.y.e.(zar-fiil eki)

Fiilimsiler 3 gruba ayrılır. Bunlar: