İSİMLER VE ÖZELLİKLERİ
Canlı-cansız varlıkları veya kavramları tanıtmaya yarayan sözcüklerdir. Bu nedenle adları çeşitli açılardan incelemek mümkündür. Adları genel olarak iki ana başlık altında incelemek mümkündür.
       1- Anlamlarına göre adlar
       2- Yapılarına göre adlar
       Bu açılardan incelediğimizde adlar için şöyle bir tablo geliştirmek mümkündür:
Yukarıda da görüldüğü gibi adların bu çok yönlü incelenişi konuyu bir hayli karışık duruma getirmektedir. Bu nedenle bu tabloda yer alan başlıkları tek tek ele alıp, örnekleriyle birlikte incelemek durumundayız. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurları olan bu sözcük türlerini tanımak ve kullandığımız dilin inceliklerini, gücünü bilerek konuşmak insanlık ve vatandaşlık görevlerimizin başında gelmektedir. Dili sağlıklı konuşabilmek; sağlıklı ilişkileri de beraberinde getirebilmektedir.  Bundan dolayı dilimizi en iyi ortaklık durumuna getirmek bizlerin  görevleri arasında yer almaktadır. Şimdi hem adları çeşitli yönlerden inceleyelim  hem de bunların tanımlarını yaparak örnekleyelim.