SIFATLAR VE TÜRLERİ
Sıfatlar; adların (varlık ve kavramlar) niteliklerini, ne durumda olduklarını, sayılarını, ölçülerini gösteren, soran ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatların tek başlarına ad olduklarını hiç bir zaman unutmamak gerekir. Sıfatları genel olarak iki ana başlık altında işlememiz olasıdır:

       1- Görev ve anlam açısından sıfatlar
       2- Yapı (biçim) açısından sıfatlar