KELİMEDE ANLAM DEĞİŞMELERİ
Dilin insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, anlamlı veya anlamsız en küçük birimine sözcük denir. Sözcükler kullanıldıkları cümleye göre anlam ve görev kazanırlar. Burada sözcüklerin anlamsal nitelikleri üzerinde durulacaktır.

örneğin, "bakmak" sözcüğünün kazanabileceği anlamlardan bazılarını örnek cümleler içerisinde kullanarak inceleyelim:

Þ Baktım; ama arabadan inanlerin arasında onu göremedim.
   (Bakışı bir şeyin üzerine çevirmek)

Þ Bu sözcüğün anlamını bulmak için birkaç sözlüğe baktım.
    (İncelemek, araştırmak)

Þ Yalının limana bakan penceresinden çevreyi seyrediyordu.
    (Yüzü bir yöne doğru olmak)

Þ Bu taya iyi bakarsanız ileride çok iyi bir at olur.
   (Bir şeyin gelişmesi için emek vermek)

Þ Üç çocuklu bir aileye bakıyor.
   (Beslemek, geçindirmek)

Þ Evin bütün işlerine o bakıyor.
    (İlgilenmek)

Þ Baktım ki laftan anlamıyor, sesimi kestim.
   (Anlamak, farkına varmak)