TERİM ANLAM VE ÖZELLİKLERİ
Bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir.

Þ Nota müziğin anahtarı gibidir.

Þ Rakip takım birazdan penaltı atışı yapacak.

Þ Marmara fay hattı tehlikeli sinyaller veriyor.

Þ Güreşçimiz, finalde rakibini tuşla yendi.

Þ Matematik öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizmemizi istedi.

Þ Şiirde aynı eklerin ya da sözcüklerin tekrarlanmasına redif denir.

NOT 1: Bazen bir sözcük gerçekte terim değilken terim olarak kullanılabileceği gibi, gerçekte terim olan bir sözcük de terimlikten çıkabilir.

Þ Polis bir hücre daha ortaya çıkardı. ( terimlikten çıkma)

Þ Sinop burnu Türkiye'nin en kuzey noktasıdır. (terimleşme)

NOT 2: Bir sözcük birçok dalda terim olabilir.

Þ Bitkiyi toprağa bağlayan kökleridir.

Þ Dört, kök dışına iki olarak çıkar.

Þ Hiçbir ek almamış sözcüğe kök denir.