KOMPOZİSYONDA AYRINTILI PLAN ÖRNEKLERİ 
Örnek 1: 
Konu: Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (Deneme planı) 
Konunun Ana Düşüncesi (Maddesi): Vatan
Konunun Görüş Açısı: Vatan için ölmek
Konunun Şekli: Deneme 

Konunun Ayrıntılı Planı: 

Giriş:
1. Vatanın tanımı
2. Her yaşanılan yerin vatan olamayacağı 
 
Gelişme:
1. Vatan, en dar anlamda yuvamızdır, oturduğumuz evdir.
2. Vatan, sıradan bir varlık değil, din gibi namus gibi kutsal bir değerdir.
3. Vatanı değerli kılan madde özelliğinden çok mana özelliğidir.
4. Vatan bize atalarımızın yadigarıdır.
5. Kültür değerleri adı altında topladığımız bütün unsurların işlendiği yerdir.
6. Vatan, bizim doğup büyüdüğümüz, öldüğümüzde gömülmek istediğimiz yerdir.  
Sonuç:
1. Her kara parçası vatan olamaz.
2. Vatan, başarılarımızın ve başarısızlıklarımızın aynasıdır.
3. Vatan, uğrunda ölünmeye değer bir yerdir.  

Örnek 2: 
 
Konu: “Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.” (Eleştiri planı)
Konunun Maddesi: Ayrılık
Konunun Görüş Açısı: Zamanla unutulma
Konunun Şekli: Eleştiri 

Konunun Ayrıntılı Planı: 

Giriş:
1. Ayrılığın tanımı
2. Zamanın ve gözden uzak olmanın unutmaya etkisi
3. Bunun her zaman doğru olamayacağı  
 
Gelişme:
1. Ayrılığın insan hayatındaki yeri
2. Ayrılığın unutmaya etkisi
3. Bellek zayıflığının unutmaya etkisi
4. Unutmada çıkar duygusunun payı
5. Her şeyin unutulamayacağı
             a.       Bazı güçlü duyguların, hayatımızı etkileyen bazı şeylerin unutulamayacağı
             b.      Bizim bir parçamız durumuna gelmiş yakınlarımızın, şuur altımıza yer etmiş     yüzlerin, hatta korkuların unutulamayacağı 
 
Sonuç:
1. Uzun ayrılıklar unutmaya sebep olabilir.
2. Ancak, ayrılık unutmanın tek sebebi değildir.  

Örnek 3: 
Konu: Kuvvete dayanmayan adalet aciz; adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Makale planı)
Konunun Maddesi: Adalet ve kuvvet
Konunun Görüş Açısı: Kuvvetsiz adaletin acizliği; adaletsiz kuvvetin zalimliği
Konunun Şekli: Makale 

Konunun Ayrıntılı Planı 

Giriş:
1. Adalet nedir?
2. Kuvvet nedir?
3. Kuvvetsiz adaletin acizliği; adaletsiz kuvvetin zalimliği  
 
Gelişme:
1. Adaletin yararlandığı kuvvet nasıl bir kuvvettir. Uygulamadaki görünümü
2. Kaba kuvvet nedir? Adalete yardımcı olan kuvvetten farkı nedir?
3. Kuvvette ölçü
4. Güçle desteklenmeyen adaletin acizliğine zamanımızdan ve tarihten örnekler
5. Adaletle donatılmayan gücün zulüm doğuracağı, buna tarihten ve zamanımızdan örnekler  
 
Sonuç:
1. Ölçüsüz kuvvet savunulamaz.
2. Güç kullanmayan adaletin boşlukta kalacağı
3. Adaletin kuvvetle, kuvvetin adaletle donatılması gerektiği