TERZA RİMA'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
 
  1. Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir.
  2. Üçer dizeli bentlerden oluşur.
  3. Son bent genellikle tek dizeden meydana gelir.
  4. Bent sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
  5. Bent sayısı az olan terza-rimalarda son dizenin şiirin en güçlü ve etkili dizesi olmasına dikkat edilir.
  6. Kafiye düzeni örüşük kafiyedir. “aba - bcb – cdc - e"
  7. Terza-rima Türk şiirinde ilk olarak Tevfik Fikret tarafından denenmiş; fakat en güzel örneklerini Ali Canip Yöntem vermiştir.
ÖRNEK
 
Mavi bir gölge uçtu pencereden
Baktım: âvâre bir küçük kelebek
Yarama geldi kim bilir nereden
 
Belli yorgundu; bir veremli çiçek
Gibi serpildi lambanın yanına
Bir duman uçtu, gitti titreyerek…
 
Anladım kıydı yavrucak canına
Söyle ey mavi gölge, söyle eğer
Bir ölümden de çok fenaysa bana,
 
Şu karanlık, şu kimsesiz geceler.
                                        Ali Canip YÖNTEM

ŞİİR BİLGİSİ