Servetifünun Dönemi Türk Romanı

1. Servetifünun Dönemi Türk Romanı 

• Başlangıçta bir bilim dergisi olan Servet-i Fünun dergisi, Tevfik Fikret’in sorumluluğunda bir edebiyat dergisine dönüşür. Böylece 1896’da Servetifünun Dönemi başlar. 

• Bu dönemde roman ve hikâyede Batılı anlamda başarılı örnekler verilmiş, teknik gelişip olgunlaşmıştır. 

2. Halit Ziya Uşaklıgil (1869 – 1945) 

• Yapıtları teknik açıdan sağlam, dili sanatlıdır.

• Fransız realistlerin etkisindedir. 

• Romanlarda okumuş, varlıklı, sosyeteden kahramanlar seçilirken, öyküde kahramanlar halk tabakasındandır. 

• Batılı anlamda ilk realist romanımız Mai ve Siyah'ı yazmıştır.

• Öyküleri olay öyküleri türündedir.

• Nevruz, Hikmet ve Ahenk gazetelerini çıkarmıştır.

 3. Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864 - 1944) 

• "Toplum için sanat” anlayışını sürdürmüştür.

• Romanlarında gözlem ve deney dikkat çekicidir. 

• Kahramanlarını çevrenin ürünü olarak ele alması, psikolojilerini, soya çekimlerini gündeme getirmesi onu natüralizm akımının edebiyatımızdaki ilk büyük temsilcisi yapar.

 • Romanlarında, İstanbul’u tüm gerçekliği, canlılığı ile yansıtır, mekan hep İstanbul’dur. Romanları töre romanı tarzındadır. Okuru eğlendirerek eğitmeyi amaçlar. Sosyal eleştiriye yer verir ve bunu mizah yoluyla yapar. Olayın akışını keserek olayla ilgisi olmayan ayrıntılara yer verir.

 • Kahramanları kendi çevrelerine uygun ve doğal bir dille konuşur. Tasvir bölümlerinde dil ağırlaşır.  

 4. Mehmet Rauf (1866 – 1945) 

 “Rauf Vicdani” takma adıyla bir dönem eserler vermiştir. İlk psikolojik romanımız Eylül’ü yazmıştır.

• Realisttir. Ruhsal çözümlemeleri başarılıdır.

• Karakterleri para kaygısı olmayan aşk ve zevk peşinde koşan tiplerdir.