DENDEN (") İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER
 
Maddeler sıralanırken, alt alta gelen aynı sözcüğün yinelenmemesi için, alttaki sözcüğün yerine konur:
 

a.  Kişi  adları

b.  Hayvan "

c.  Ulus           "