EĞİK ÇİZGİ (/) İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER

a.  Düzyazı içinde yapılan şiir alıntıları yan yana yazıldığında, dizeleri birbirin- den ayırmak için kullanılır:

 

Necatigil'in Liman'da gemi simgesi ile ortaya koyduğu gene insandır: "Sonra büyür daha da / Korkunç yalnızlığımız."

 

b.  Adres yazarken, apartman ile daire numarası arasına konur:

 

Yunus Emre Cad. 40/4. Ayrıca semt ve kent adları arasında da kullanılır: Gültepe / Eskişehir.

 

c.  Tarih yazarken gün, ay, yıl bildiren sayıların arasına konur:

 

19/5/1919
 

NOKTALAMA