KISA ÇİZGİNİN (TİRE) (-) KULLANILDIĞI YERLER 
a.  Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmede kullanılır:
 

Sevgi yücedir, kutsaldır. Yağmuru ancak o  indirir,  rüzgârı  ancak  o   estirir. Sevginin olmadığı yerlere kar düşer, çiçekler solar, böğürtlenler yemyeşil ka-   lır, morarmak bilmez.  (Tarık Dursun K.)

 

b.  Ara sözleri, ara cümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıklamaları belirtmek için, bir başta bir sonda olmak üzere iki kısa çizgi konur:

 

Onun için –kendisini yakından tanıyanlar bilirler- Mustafa Kemal, hiçbir zaman bir emir ve cebir adamı olmamış; arkadaşlarıyla kendi arasındaki anlaşmazlıkları, fikir ayrılıklarını daima münakaşa yolu ile halletmek usulünü tercih eylemiştir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 

c.  İki sözcük arasındaki ilgiyi, bağlantıyı belirtmek için kullanılır:

 

okur-yazar ilişkisi, okul-aile birlikleri, Osmanlıca-Türkçe sözlük

 

Ayrıca kimi terim ve kuruluş adlarında da sözcükler arasına konur:

 

sıfat-fiil, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi….

 

d.  Dilbilgisinde ekleri belirtmek için ekin önünü konur:

 

-ce, -de. Sözcüklerin kök ve eklerini ayırmada kullanılır: ver-gi-len-dir-il-en-ler-den-dir.

 

Ayrıca heceleri göstermek için de heceler arasına konur:

 

göz-lem-le-di-niz.

 

e.  Madde sıralamasında, alt bölümleri belirten harf ya da sayılardan sonra kullanılır:

 a- , b-, d-…
 

NOKTALAMA