NOKTA İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER
Nokta, en çok kullandığımız noktalama işaretidir. Kullanıldığı başlıca yerler aşağıda belirtilmiştir. 
 
a.    Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: 
 
Yaban'da Karaosmanoğlu'nun amacı, doğrudan doğruya Millî Mücadele gerçeğini yansıtmak değildir. Yaban, o günlerin geri ve bakımsız bir köyünün hastalıklarını teşhir etmektedir. (Aytekin Yakar) 

Yazıda, sonuna nokta konmamış bir söz bitmiş sayılmaz. Anlatımdaki yargının bildirdiği anlama göre cümlenin sonuç işareti nokta yerine soru ya da ünlem işareti olabilir. 

b.   Bir cümlenin sonunda ayraç içinde açıklama verilmişse, bu durumda nokta kapama ayracından sonra konur: 
 
Çocukların ilk söylediği sözcükler, pek çok dil bilginini ilgilendirmiştir (bk. Özcan Başkan, Lengüistik Metodu).  
 
c.     Kısaltmalardan sonra nokta konur:
Dr.(doktor), Prof.(profesör), Fr.(Fransızca), Cad.(cadde), S.(sayı), s.(sayfa), vb.(ve bunun gibi)… 
 
Ancak, büyük harflerle yapılmış kısaltmalarda nokta kullanılmaz:  
 
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), DSİ (Devlet Su İşleri)…
 
d.   Sıra gösteren sayılardan sonra konur:  
 
1. (birinci), 100. (yüzüncü). 

Sıra gösteren sayının yanına noktadan sonra –inci eki getirilmez. Çünkü burada, nokta zaten bu görevde kullanılmaktadır. 

e.     Madde numaraları ya da harflerinden sonra kullanılır: 
 
1., a., A., I. 
 
f.    Belli bir günü gösteren tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sayılarını birbirinden ayırır: 
 
24.6.1998, 12.09.2009 
 
Ancak, ay adları yazı ile yazılırsa, bu durumda nokta konmaz: 
 
24 Haziran 1998 
 
g.   Saat gösteren sayılarda zaman birimleri arasında kullanılır: 
 
14.30
 
ğ.   Sayılarda basamaklar arasına konur: 
 
137.900.203
 
İstenirse, nokta konmayıp, onun yerine boşluk bırakılabilir: 
 
137 900 203
 

NOKTALAMA