NOKTALI VİRGÜL (;) İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER
a.  Her biri kendi içinde bağımsız olmasına karşın, anlam bakımından birbirine sıkıca bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır:
 
Başlık, konu demek değildir; konunun anlamı genellikle başlığa göre daha geniştir. 
 
b.  Bir ögesi ortak olan iki cümle arasına konur:
 
Bence bu, üç dört ayda bitecek bir dava değildir; üç dört yıl bile sürebilir. 

Gördüğünüz gibi burada özneleri (bu dava) ortak olan iki cümle noktalı virgülle birleştirilmiştir. 

c.  Bir cümlede, virgülle ayrılmış örnek kümeler varsa, bu kümeleri birbirinden ayırmak için kullanılır:
 
Dilimize girmiş yabancı sözcükler de Türkçenin ünlü uyumu kuralına uyar; renk, rengi, renge; ilaç, ilacı, ilaca; kitap, kitabı, kitaba vb. 
 
d.  Birbirine ama, fakat, ancak, yalnız, lâkin, oysa, hâlbuki, ne var ki, bununla birlikte, bu nedenle, öyleyse, sonuç olarak, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan iki cümleden, birincisinden sonra konur:
 
Her diplomalıya aydın diyemeyiz; ama yüksek öğrenim görmüş kimseler birer aydın adayıdırlar. (Joseph A. Schumpeter) 
 
Bu tür örneklerde, yazar isterse, ilk cümlenin sonuna nokta koyabilir. Dolayısıyla ama, oysa gibi bağlaçlar da sonraki cümlenin ilk sözcüğü olur.
 

NOKTALAMA