SORU İŞARETİNİN (?) KULLANILDIĞI YERLER
a.  Soru bildiren cümlelerden sonra konur:

 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

                                        (Cahit Sıtkı Tarancı)

 

Soru ekleri ile öbekleşmiş sıralı cümlelerde soru işareti en sona konur:

 

Malına mı, parasına mı, bilgisine mi güveniyor?

 

b.  Bilinmeyen tarih, yer vb. durumlarda konur:

 

Nedim ( ? – 1730)

 

c.  Bilginin kuşkulu olduğu durumlarda ayraç içinde kullanılır:

 

Dalyan: İtalyanca (?)

 

d.  Küçümseme, ince alay anlamında da kullanılır:

 

Bu işteki zekâsı(?) herkesi şaşırttı.

 

Doğrudan doğruya soru anlamı vermeyen sözlerde soru işareti kullanılmaz:

 

Bugün çarşıya çıksam mı, diye düşünüyorum.

 

Bu cümlede soru işareti bulunmasına karşın, cümle bittiğinde soru anlamı olmadığını görüyoruz. "Çarşıya çıkma" konusundaki kararsızlık, "mı" soru eki yoluyla değişik bir anlatımla verilmiş. Bu yüzden soru ekinden sonra, soru işareti yerine virgül konur.
 

NOKTALAMA