TIRNAK (" ") VE TEK TIRNAK (' ') İŞARETİNİN KULLANILDIĞI YERLER
Tırnak İşareti (" ")

 

a.  Bir yazı içinde başkasından olduğu gibi aktarılan sözlerin başına ve sonuna konur:

 

Açık'ta şair, "Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları," diyerek, şiir serüveninin yeni bir dönemine çağırır bizi.  (Doğan Hızlan)

 

Olduğu gibi alınmayan sözler tırnak içine alınmaz.

 

Tırnak içine alınmış olan sözün sonundaki işaret de tırnak içinde kalır.

 

b.  Önemi belirtilmek istenen sözcükler tırnak içinde yazılır:

 

Çevremden "dayak"kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yolu da "öğüt verme"dir.  (Sabahattin Eyüboğlu)

 

Özel olarak belirtilmek istenen sözcükler, istenirse tırnak içine alınmadan, altı çizilerek ya da koyu yazılarak da gösterilebilir.

 

c.  Tiyatro eserleri dışındaki yazılarda, konuşma çizgisi yerine kullanılabilir:

 

"Niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Haksız mıyım?" "Hangi konuda?"

"İnsanın yaşamı her yönüyle yaşaması konusunda. Öyle sustun da…" (İpek Ongun)

 

d.  Kitap, yazı adları yazı içinde geçerken, tırnak içinde verilir:

 

Sait Faik, "Haritada Bir Nokta" adlı öyküsünde haksızlık konusunu işler.

 

Kitap ya da yazı adı cümlenin bir ögesi durumunda değilse, ayraç içinde belirt mek daha doğru olur:

 

Bu kitapta şairin kendi seçtiği şiirler yer almıştır. ( Behçet Necatigil, Sevgilerde).

 
 

Tek Tırnak (')

 

Tırnak içinde verilen bir alıntıda yeniden bir tırnak işareti kullanmak gerekiyorsa, bu durumda tek tırnak konur:

 

"Halk Mevlânâ'ya saygıda kusur etmemekle birlikte, kendi diliyle konuşan Yunus'u onunla boy ölçtürmekten de çekinmiyor. Mevlânâ'ya Yunus için 'Manevî konakların hangisine vardıysam, bir Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim.' sözünü söyletiyor." (Sabahattin Eyuboğlu)

NOKTALAMA