ÜÇ NOKTA (...) VE SIRA NOKTA (.....) İŞARETLERİNİN KULLANILDIĞI YERLER

Üç Nokta (...)

 

a.  Cümlenin bir yerde kesilerek, geri kalan bölümün okuyucunun düşüncesine, hayal gücüne bırakıldığı durumlarda kullanılır:

 

Dünya yer yer ruh sağlığına doğru emekliyor, Erdoğan… Biz de bu emeklemek devrine mutlak girmeliyiz. (Halide Edip Adıvar)

 

Okuyucunun tamamlaması için bırakılan bu sözler, istenirse soru ve ünlem işaretleriyle sınırlandırılabilir. Böylece okuyucu, cümlede verilmemiş sözleri şaşkınlık, kuşku ya da soru anlamlarıyla tamamlar:

 

Bir şeye yaramak, bir şeye yarar ve lâzım olduğunu hissetmek!… İşte, yaşamanın yegâne manası!…  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 

b.  Birtakım bölümler, örnekler sayıldıktan sonra vb. anlamında kullanılır:

 

Eski belgelerimizde de eşadlı ögelere rastlanmaktadır. Örnek olarak at 'isim', at 'hayvan'; buna ek olarak atlıg 'adlı, isimli', atlıg 'süvari'; taş 'dış' ile taş 'taş'; yüz '100', yüz 'surat'; balıq 'şehir', balıq 'balık'; ot 'ateş', ot 'ot'…  (Doğan Aksan)

 

c.  Bir metinden yapılan alıntılarda alınmayan, atlanan sözcük ve bölümlerin yerine konur:

 

Yerleşmiş anlamdan ise ben şunu anlıyorum: Tip kendi dışında bir şeyi temsil eden roman kişisidir. Bizde ise sanırım bu tersine işliyor. Yani romanın başkişileri çok kez daha bir 'tip' olarak çıkmış.  (Berna Moran)

 

Bu durumlarda üç nokta yerine sıra noktalar ( ….. ) da kullanılabilir.

 

d.  Birtakım nedenlerle açıklanması istenmeyen sözcüklerin yerinde kullanılır:

 

E… ili

 

e.  Konuşmalarda karşılık verilmediğini anlatmak için kullanılır:

 

-  Neredeydin?

-  ...

-  Ne arıyorsun?

-  

 

Sıra Noktalar (.....)

 

Alıntılarda atlanan, verilmeyen satırlar, paragraflar yerine konur:

 

İnsanı hayvandan ayıran ana nitelik de güzellik yaratma ve güzellik aramadır.

…....

Sevmek nasıl öğrenilir? Güzellik eğitimiyle, güzellikler karşısında heyecan duyma yeteneğini işleye işleye, güzel resimler göre göre, güzel eserler okuya okuya, güzel müzik dinleye dinleye, güzellikler karşısında hayranlık duyma gücümüzü bileyip çoğaltacağız. Bir ulusun en büyük serveti bu sevme gücü, potansiyelidir.   (Vedat Nedim Tör)

NOKTALAMA