Osmanlı Türkçesi Dersleri - Birinci Ders: Elif (ا)

- Arap alfabesinin de ilk harfi olan elif harfi, Osmanlıcada esas olarak  (a) ve (e) seslerini karşılar.

- Kelime sonlarında (a) sesini (He) ه harfi karşılar.

- Elif harfi Kelime ortasında bazen yazılmaz ise yanlış olmaz.

- Türkçe kökenli kelimelerin başında  (a) sesini karşılarken آ şeklini  alır. Farsça ve Arapça kelimelerde ise bu uzun (â) olarak okunur.