Osmanlı Türkçesi Dersleri - Üçüncü Ders: Be (ب) - Pe (پ)
Arap alfabesinin ikinci harfi olan (be) harfi, üç noktalı olursa (pe) پ sesine
dönüşür. Osmanlıca (pe) sesini Fars (İran) alfabesinden almıştır. Bundan
dolayı (pe) harfi içeren kelimelerin birçoğu Farsça kökenlidir.