Dördüncü Ders: Cim (ج) - Çe (چ)
Arap alfabesinin beşinci harfi olan (Cim) harfi, üç noktalı olursa (Çe) چ
sesine dönüşür. (Çe) harfi tıpkı (pe) پ harfi gibi Farsçadan Osmanlıcaya
geçmiş bir harftir.