Osmanlı Türkçesi Dersleri - Beşinci Ders: Te (ت) - Tı (ط) - Dal (د)
- Türkçe sesli uyumuna göre (te) ت harfi ince, (tı) ط harfi ise kalın ses değeri
taşır. Bazı Türkçe kelimelerde (tı) ط harfi kalın (dı) şeklinde okunur.
- Türkçe kelimelerde (dal) د harfi ince okunurken, Arapça ve Farsça
kelimelerde kendi dil kaidelerine göre ince veya kalın okunabilir.